Nättsjö 1:15 temperature and relay control

Temperature triggers
Type Last set Temperature
Indoor low trigger: 2023-11-30 20:07:41
Indoor high trigger: 2023-11-30 20:07:41
Ack1 low trigger: 2023-11-30 20:07:41
Ack1 high trigger: 2023-11-30 20:07:41
Password: Elpatron: on

Relay timers and control
Type HH:mm + min (active) Action
Diskbänk2 OFF :
Kök övervåning OFF :
Utebelysning huvudentre OFF :
Gårdsplan Belysning OFF :
Kökstrappa OFF :
Utebelysning OFF :
Avfuktare ON :
Daniel Fönster OFF :
Diskbänk OFF :
Diskbänk2 OFF :
Gårdsplan Belysning OFF :
Hall huvudentre OFF :
Köksfarstu OFF :
Kökstrappa OFF :
Tavla vardagsrum OFF :
Fönster vardagsrum OFF :
Alla lampor OFF :
Diskbänk OFF :
Gårdsplan Belysning OFF :
Diskbänk OFF :
Diskbänk2 OFF :
Hall undervåning OFF :
Kök övervåning OFF :
Hall övervåning OFF :
Diskbänk2 OFF :
Elpatron OFF :
Garage uttag ON :
Avfuktare OFF :
Solpanel ON :
Elpatron ON :
Elpatron OFF :
Hall huvudentre ON :
Hall undervåning ON :
Diskbänk ON :
Kök övervåning ON :
Solpanel OFF :
Fönster vardagsrum ON :
Hall övervåning ON :
Tavla vardagsrum ON :
Daniel Fönster ON :
Diskbänk2 ON :
Elpatron ON :
Utebelysning ON :
Gårdsplan Belysning ON :
Gårdsplan Belysning OFF :
:
Password: Sunrise / Sunset: 08:20 -> 15:33


Main

(c) Daniel Vindevåg 2011-2017